ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" และหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง"
by : เศรษฐศาสตร์ มธ.
IP : (124.122.181.239) - เมื่อ : 15/07/2009 10:01 AM

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" หนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร และการเสวนาเรื่อง "ทวี หมื่นนิกร กับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย" ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

การเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" และหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร

และการเสวนาเรื่อง "ทวี หมื่นนิกร กับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย"

กำหนดการ: วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 14.00 น.
การเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" และหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ปกป้อง จันวิทย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และบรรณาธิการหนังสือ

ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสำนักพิมพ์ openbooks

14.00 - 16.00 น.
เสวนาเรื่อง "ทวี หมื่นนิกร กับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย"
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
ดำเนินรายการโดย อ.ปกป้อง จันวิทย์
http://www.thaingo.org/prboard/1/view.php?id=8462
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.

 
 
 
 
 
 
แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก