ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

                                                                            

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

Thai – Taiwan Economic Forum 2009: The Bridge to ASEAN

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 


บริษัท ............................……………...................................……เลขที่สมาชิก……….…….……..……..

ที่อยู่  .…………………………………………................…….……………………………….……………..

…………………………………………………………………...รหัสไปรษณีย์…………….………..……...

โทรศัพท์  ...............................……….................. โทรสาร ..........................…..........…..….........……..

ประเภทธุรกิจ...…………..………………………………………………………………………………....…

E-Mail  ........................................................................………..………....………..…………….….........

รายนามผู้เข้างาน

1. ชื่อ นามสกุล …………………………………………………….…………………………….…………ตำแหน่ง……….........…………………………………………………………………………………….……

2. ชื่อ นามสกุล …………………………………………………….…………………………….…………ตำแหน่ง……….........…………………………………………………………………………………….……

[       ]  เข้าร่วมช่วงพิธีเปิดงาน (รับกระเป๋าพร้อมเอกสาร)

[       ]  เข้าร่วมช่วงพิธีลงนาม MOUs  

[       ]  เข้าร่วมช่วง Lunch Talk และรับประทานอาหารกลางวัน

สนใจเข้าร่วมสัมมนาและ Business Matching ช่วงบ่าย กรุณาระบุความต้องการ

[       ]  RFID: ASEAN Growth Trends & Business Collaboration between Thailand &Taiwan  [       ]  Renewable Energy (Solar Power): Innovation & Investment in ASEAN

[       ]  New Facilitation for Investment Opportunities from ASEAN Unity

[       ]  Business Matching (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดและความต้องการของบริษัทในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแบบตอบรับนี้)  

 

ลงนาม  ......................................................

       (                                           )

วันที่  ...…. / ………………. /………..

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ :       คุณวลัยลักษณ์  อนุกูลสมบูรณ์

Business Development Center / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2345-1117  โทรสาร. 0-2345-1281-3, 0-2345-1119

E-mail : walailuka@off.fti.or.th

ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ :  1) ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน

                   2) ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในอันดับต้นๆสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ/หรือ

                       สมาชิกโครงการจับคู่ธุรกิจ Privileged Pack

 

 ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
 
 
 
 
 
ดูส่วนอื่นๆ ของ Windows Live™ มากกว่าเมล–Windows Live™ เป็นยิ่งกว่ากล่องรับอีเมลของคุณ มากกว่าข้อความ

Make the most of what you can do on your PC and the Web, just the way you want. Windows Live

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก