ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ด้วยธนาคารกรุงเทพ ผู้ริเริ่มและเล็งเห็นถึงความสำคัญกับภาคธุรกิจ SME ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการและสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ธุรกิจ SME ในประเทศไทยให้สามารถพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ดังเช่นการก่อตั้งชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน
          ในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา SME ครึ่งปี 2552 เรื่อง ‘การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจโลกวิกฤต’ ขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บรรยายเรื่อง ‘ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจโลกวิกฤต’ พร้อมการอภิปราย เรื่อง ‘ยุทธศาสตร์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจโลกวิกฤต’ โดย ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด คุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท จุลไหมไทย จำกัด โดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ 
          ธนาคารขอเรียนเชิญท่านและหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดของท่านร่วมเข้ารับฟังการสัมมนาดังกล่าว และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมกิจกรรม นำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารและผู้บริหารด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านในกิจกรรมครั้งนี้
          
          อภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ (หมี)
          ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพร้อมพร เวชชาชีวะ (พี่แตง) โทร.0-2230-2709    


--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com/
http://seminartue.blogspot.com/
http://seminarwed.blogspot.com/
http://seminarthu.blogspot.com/
http://seminarfri.blogspot.com/
http://seminar1951.blogspot.com/
http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก