ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สุริยุปราคาเต็มดวง เกิดนานที่สุด 6 นาที 44 วินาที

 จัดสวดนพเคราะห์มงคล 22 กรกฏา วันสุริยุปราคา

ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

คอลัมน์สกู๊ปพิเศษ

วีรพล จ้อยทองมูล

www.mongkhonphra.com

เจ้าคุณธงชัย ปราชญ์โหราศาสตร์สงฆ์ วัดไตรมิตร

จัดสวดนพเคราะห์มงคล 22 กรกฏา วันสุริยุปราคา

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากพื้นโลก จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบดบังแบบเต็มทั้งดวง หรือบดบังบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีจะสามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาบนโลกอย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดถึง 5 ครั้ง ในจำนวนนี้อาจเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ 0-2 ครั้ง

 โอกาสที่จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงบนโลกนั้นค่อนข้างน้อย เนื่องจากสุริยุปราคาแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบๆ ที่สอดคล้องพอดีกับเงามืดของดวงจันทร์เท่านั้น

สุริยุปราคามี 4 ประเภทคือ
สุริยุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง...
สุริยุปราคาบางส่วน มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบัง...
สุริยุปราคาวงแหวน ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์...
สุริยุปราคาผสม ความโค้งของโลกทำให้สุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้ คือ บางส่วนของโลกเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง บางส่วนเห็นสุริยุปราคาวงแหวน บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า...
สุริยุปราคาอาจจัดเป็นอุปราคาประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ

การที่ขนาดของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จะมาปรากฏพอดีกันในการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 400 เท่าของระยะห่างของดวงจันทร์ และเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ประมาณ 400 เท่าเช่นกัน สัดส่วนนี้มีค่าเกือบจะเท่ากัน ทำให้ขนาดของดวงอาทิตย์กับขนาดของดวงจันทร์เมื่อมองจากโลกมีขนาดใกล้เคียงกันมาก คือราว 0.5 องศาเชิงมุม

วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงรี เช่นเดียวกันกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จึงไม่แน่นอน

ความสว่างของคราสเป็นค่าสัดส่วนระหว่างขนาดปรากฏของดวงจันทร์ ต่อขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ระหว่างการเกิดคราส ถ้าคราสเกิดขึ้นระหว่างที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุด

 

 อาจทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ เพราะดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏใหญ่มากพอจะบังแผ่นจานดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด สุริยุปราคาเต็มดวงจะมีค่าความสว่างมากกว่า ในทางกลับกัน การเกิดคราสขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด

อาจทำให้เกิดสุริยุปราคาวงแหวนได้ เพราะดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ สุริยุปราคาวงแหวนจะมีค่าความสว่างน้อยกว่า โดยมากเราจะพบเห็นสุริยุปราคาวงแหวนมากกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง เพราะโดยเฉลี่ยแล้วดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกมากเกินกว่าจะบดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดวงโคจรของดวงจันทร์ตัดกับสุริยะวิถี 2 จุด ซึ่งห่างกัน 180 องศา

และที่สำคัญในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 ถือเป็นวันสำคัญของโลก โดยจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สุริยุปราคาเต็มดวง เกิดนานที่สุด 6 นาที 44 วินาที

เมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เป็นแนวเดียวกัน และเงาดวงจันทร์ทอดมาสู่โลกเราให้เห็นในเวลากลางวัน มีความนานคราสเต็มดวง กว่า 6 นาที

เห็นสุริยุปราคาได้บางส่วนทั่วในทวีปเอเชีย  ในประเทศไทยภาคเหนือกินส่วนเว้าแหว่งมากที่สุดกว่า 60 เปอร์เซนต์ เหนือตอนล่างกว่า 50 เปอร์เซนต์ ใต้ตอนบนกว่า30 เปอร์เซนต์ ที่เวลาการเกิดปรากฏการณ์ ตามจังหวัดต่างๆ เฉลี่ยระหว่างเวลา 07.00 -09.30 น.โดยเฉลี่ยเป็นต้นไป

ทางโหราศาสตร์ ระบุ โดย พระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคุณธงชัย ปราชญ์โหราศาตร์ทางสงฆ์ แจงชัดๆว่า ปรากฎการณ์สุริยะคราสเต็มดวงในพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบสูงสุด เกี่ยวกับการสูญเสียผู้นำ-ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว อิทธิพลจะส่งผลให้ดาวร้ายคือดาวเสาร์ที่กำลังทับลัคในราศีสิงห์ และดวงเมือง ดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเดินวิปริตถอยหลังให้คุณไม่ได้ จะส่งผลให้เกิดความไม่สงบ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล  โดยในวันดังกล่าวทางวัดไตรมิตรวิทยาราม จะจัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์ ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00น. สวดพุทธมนต์ที่ว่าด้วยการเทศนาต่อทวยเทพทุกชั้นฟ้า เวลา 08.00-09.00 น. สวดมหาลาภ โปรดจตุโลกบาลทั้ง4 เวลา09.00-11.00น. สวดนพเคราะห์ พุทธมนต์ที่กล่าวถึงเทวดาทั้ง 9

สุริยุปราคาเต็มดวง" หรือ "สุริย คราส สรรพคราส"  ทางโหราศาสตร์ ราศีที่ถูกคราสจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ฝนตกใหญ่ น้ำท่วม ทั้งนี้ การจะเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดาวอังคารโคจรถึงราศีไหนในช่วงที่ เกิด คราส  ปีนี้ทั่วโลกจะเกิดความวุ่นวายเพราะมีดาวใหญ่ย้ายราศีหลายดวงนั่นเอง!!!

 http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=73&nid=42476--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://dbd-52.hi5.com
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก