ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร


1/2

20th Annual Economic Co-Operation meeting between Thailand and Taiwan

Thai -Taiwan Economic Forum 2009

The Bridge to ASEAN

The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok , Thailand

5 August 2009

Organized by: F.T.I., I-EA-T, BOI

The Imperial Queen’s Park Hotel (Queen’s Park 1,2

nd floor)

08.30 - 09.00 am Registration

09.00 - 09.10 am

Welcome Remarks - Dr. Jan Wongpirun

Chairman of TTECC of F.T.I. (Thai-Taiwan Economic Cooperation Committee)

09.10 - 09.20 am

Opening Remarks - Mr. Santi Vilassakdanont

Chairman of F.T.I. (The Federation of Thai Industries)

09.20 - 09.30 am

Responding Remarks - Mr. Alfred F.L. Chen

Chairman of CIECA, Thailand Committee

(Chinese International Economic Cooperation Association)

09.30 – 10.00 am

Keynote Addresses: “The Bridge to ASEAN”

Thailand’s Economic Cooperation: The Bridge to ASEAN

by Mr. Charnchai Chairungruang Minister, Ministry of Industry, Thailand

Taiwan’s Economic Cooperation: The Bridge to ASEAN

by Dr. Chii-Ming Yiin, Minister, Ministry of Economic Affairs, Taiwan (ROC)

10.00 - 10.15 am Coffee Break

10.15 - 10.25 am

Address by Mr. Roy Wu

Representative of TECO (Taipei Economic & Cultural Office in Thailand)

10.25 - 10.35 am

Address by Mrs. Monta Pranootnorapal

Governor of I-EA-T (Industrial Estate Authority of Thailand)

10.35 – 10.45 am

Address by TTBA Representative (Thai-Taiwan Business Association)

10.45 – 10.55 am

Address by Mr. Arin Jira

Chairman of ASEAN – BAC (ASEAN Business Advisory Council)

10.55 - 11.05 am

Address by Dr. Atchaka Sibunruang-Brimble

Secretary General of BOI (Board of Investment of Thailand)

11.05 -11.15 am

Address by Bangkok Bank Public Company Limited

11.15 am-12.00 pm

TCA - Taipei Computer Association presentation

12.00 -12.30 pm

MOU Signing Ceremony: I-EA-T & CIECA, TCA & SPI of F.T.I.

12.30 - 01.30 pm

Lunch Talk : Investment Opportunities of Industrial Sector in Thailand

(Rainbow, 5

th Floor) presented by - Mr. Vikrom Kromadit

Chairman of Executive Board of Amata Corporation PCL.

-

Tentative Programme -

2/2

Concurrent Plenary Presentations

01.30 - 03.00 pm

RFID: ASEAN Growth Trends & Business Collaboration between Thailand &Taiwan

(Queen’s Park 1, 2

nd floor) presented by - Mrs. Warunee Keerativorkul, Director of RFID Institute of Thailand

Dr. Tirapot Chandarasupsang

, Director of Institution of Software

Promotion for Industries (SPI) of F.T.I.

Dr. Jenn-Hwan Tarng,

General Director, Identification and Security

Technology Center, Industrial Technology Research Institute of

Taiwan

Mr. Austin Chao

, Manager, New Business Development Group,

RFID Application & Promotion Alliance, Taiwan

01.30 – 03.00 pm

Renewable Energy (Solar Power): Innovation & Investment in ASEAN

(Queen’s Park 5, 2

nd floor) presented by - Dr. Paritud Bhandhubanyong

Advisor to President of National Science and Technology

Development Agencies, Thailand

-

Dr. Logan W. C. Huang (Thin Film Solar Panel)

General Manager of Nanowin Technology Co., Ltd.

01.30 - 03.00 pm

New Facilitation for Investment Opportunities from ASEAN Unity

(Queen’s Park 6, 2

nd floor) presented by - Mrs. Prapaiwan Muthitacharoen

Deputy Governor (Administration), Industrial Estate Authority of Thailand

-

Mr. Liu Kun Shan

President, G.S. Energy Co.,Ltd.

Solar Cell manufacturer in Ratchaburi Industrial Estate

03.00 - 03.30 pm

Coffee Break (Queen’s Park 1, 2nd Floor)

Business Matching

(Queen’s Park 1, 2nd Floor)

03.00 – 04.30 pm

Business Matching

***************************************************

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

Thai – Taiwan Economic Forum 2009: The Bridge to ASEAN

วันพุธที่

5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

บริษัท

............................……………...................................……เลขที่สมาชิก……….…….……..……..

ที่อยู่

.…………………………………………................…….……………………………….……………..

…………………………………………………………………...

รหัสไปรษณีย์…………….………..……...

โทรศัพท์

...............................……….................. โทรสาร ..........................…..........…..….........……..

ประเภทธุรกิจ

...…………..………………………………………………………………………………....…

E-Mail ........................................................................………..………....………..…………….….........

รายนามผู้เข้างาน

1.

ชื่อ นามสกุล …………………………………………………….…………………………….…………

ตำแหน่ง

……….........…………………………………………………………………………………….……

2.

ชื่อ นามสกุล …………………………………………………….…………………………….…………

ตำแหน่ง

……….........…………………………………………………………………………………….……

[ ]

เข้าร่วมช่วงพิธีเปิดงาน (รับกระเป๋าพร้อมเอกสาร)

[ ]

เข้าร่วมช่วงพิธีลงนาม MOUs

[ ]

เข้าร่วมช่วง Lunch Talk และรับประทานอาหารกลางวัน

สนใจเข้าร่วมสัมมนาและ

Business Matching ช่วงบ่าย กรุณาระบุความต้องการ

[ ] RFID: ASEAN Growth Trends & Business Collaboration between Thailand &Taiwan

[ ] Renewable Energy (Solar Power): Innovation & Investment in ASEAN

[ ] New Facilitation for Investment Opportunities from ASEAN Unity

[ ]

Business Matching (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดและความต้องการของบริษัท

ในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแบบตอบรับนี้

)

ลงนาม

......................................................

( )

วันที่

...…. / ………………. /………..

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่

: คุณวลัยลักษณ์ อนุกูลสมบูรณ์

Business Development Center /

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร

. 0-2345-1117 โทรสาร. 0-2345-1281-3, 0-2345-1119

E-mail : walailuka@off.fti.or.th

ภายในวันพุธที่

22 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ

: 1) ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน

2)

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในอันดับต้นๆสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ/หรือ

สมาชิกโครงการจับคู่ธุรกิจ

Privileged Pack

No Company Name Business activity & Products Address Province Posts Code Tel. Mobile Fax. E-mail Website ID Member

Date 5 August 2009 : 08.30am - 04.30pm

Business Matching Project : Thai -Taiwan Economic Forum 2009

Please fill in your company details :

Venue : The Imperial Queen’s Park Hotel

Participant Name Position Contact Name

Ingredient

supplier

Equipment

supplier

Packaging

supplier

Goods

Supplier

buyer Agent/distributor Technology

transfer

OEM Business

partners

Other

interest

Business Matching Objective

F.T.I.-Business Matching Member

- Privilege Pack

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รั


--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก