ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน อาคารสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง

"

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่

2009 ด้วยการแพทย์แผนไทย"

ในวันที่

19 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 .

โดย

อาจารย์ประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน อาคารสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

โทรศัพท์

0-2591-7805 หรือ เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หัวข้อ การบรรยายวิชาการวันพุธ

☺☺

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ☺☺

วัน เดือน ปี หัวข้อบรรยาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยากร หมายเหตุ

5

สิงหาคม 2552 มะรุม ในฐานะ มารุ่ง สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย อาจารย์ศรัณย์ พินิจพลนิกร

19

สิงหาคม 2552 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สถาบันการแพทย์แผนไทย อาจารย์ประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์

ด้วยการแพทย์แผนไทย

26

สิงหาคม 2552 Singing Crystal Bowl สำนักการแพทย์ทางเลือก Katharina Bless

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบริหารกลาง โทร 0 2591 7805 หรือเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.gh หัวข้อข่าวอบรม

กำหนดการบรรยายทางวิชาการ

(ทุกวันพุธ) ประจำเดือน สิงหาคม 2552

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก