ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การสัมมนา ประจำเดือนกันยายน 2552 จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้


 

 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในปี 2552
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบการสถาปนา 75 ปี
ข่าวการสัมมนาประจำเดือนกันยายน 2552
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา)


สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในปี 2552 และ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนา 75 ปี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไป ทุกอาชีพ ไม่จำกัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา โดยกำหนดจัดหัวข้อการสัมมนา ประจำเดือนกันยายน 2552 จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้

 1. เรื่อง “30 ปี กศน.ไทย ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างอนาคต ”
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย)
  อภิปรายโดย : นายทวีศักดิ์ วิศิษฏางกูร, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ นายสดใส โรจนวิชัย (รุ่งโพธิ์ทอง)
  โดยมี อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ผู้ดำเนินการอภิปราย
  วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.

 2. เรื่อง “โครงการต้นกล้าอาชีพ” รุ่นที่ 3
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพฯ)
  วันพฤหัสบดีที่ 3 – พุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  ณ อาคารยิมเนเซียม 6 ศูนย์กีฬา มธ. ศูนย์รังสิต

 3. โครงการฝึกอาชีพ เรื่อง “กุ๋ยช่ายตลาดพลู”
  บรรยายโดย : อาจารย์ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์
  วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 9.00 - 14.00 น.
  ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะศิลปศาสตร์ ชั้นล่าง มธ. ท่าพระจันทร์
  (รับจำนวน 40 คน เริ่มรับจองตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 3 ก.ย. 52)

 4. เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดก”
  บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)

 5. เรื่อง “ธรรมคลินิก”
  บรรยายโดย : พระอาจารย์อารยะวังโส
  วันพุธที่ 9 – พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 15.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)

 6. เรื่อง “วัยรุ่นกับสุขภาพทางเพศ ”
  บรรยายโดย : คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น.
  ณ โรงเรียนท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี
  (สำนักเสริมศึกษาฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)

 7. เรื่อง “เพศศึกษาในวัยรุ่น ”
  บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น.
  ณ โรงเรียนท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี
  (สำนักเสริมศึกษาฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)

 8. เรื่อง “การออกกำลังกายในผู้สูงวัย”
  บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา
  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร ชั้น 5 ถ.สามเสน กทม.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ มูลนิธิหมอชาวบ้าน)

 9. เรื่อง “งานประดิษฐ์ริบบิ้นเพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ ”
  บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)

 10. โครงการฝึกอาชีพ เรื่อง “ซาลาเปาทอดลอยน้ำ”
  บรรยายโดย : อาจารย์ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ (ศูนย์ฝึกอาชีพ มติชน)
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
  ณ ใต้ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 11. เรื่อง “ไหล่ติดแก้ไขได้ด้วยตนเองอย่างไร”
  บรรยายโดย : อาจารย์ชวนพิศ บุญเกิด
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)

 12. เรื่อง “ศาสนาในมิติความเป็นธรรมในสังคม”
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.
  (สำนักเสริมศึกษาฯ จัดร่วมกับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)

 13. เรื่อง “ความรู้ด้านสุขภาพ”
  บรรยายโดย : คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 ห้อง 513 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์

 14. เรื่อง “ความรู้ด้านสุขภาพ”
  บรรยายโดย : คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.
  ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 ห้อง 513 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจขอรับแผ่นข่าวการสัมมนา และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ
โทร. 02-6133820-5, 02-2264396
www.icess.tu.ac.th
Back
Updated: 2009-08-28 17:01 TH

 


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก