ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย 2-4 ก.ย. 2552

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่

6

และการประชุมสมัชชาสุขภาพแฉพาะประเด็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่

6 2 .. 52

3

.. 52

4

.. 52

07.00 – 08.30

. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00

. พิธีเปิด

09.00 – 09.15

. ประธานเปิดงานลานวัฒนธรรม

09.15 – 10.00

. ประธานชมงาน

09.00 – 10.30

. การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

แห่งชาติ

ประเด็นที่

1 โดยตัวแทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพ

09.00– 0.30

. การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

แห่งชาติ

ประเด็นที่

3 โดยตัวแทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพ

10.00 – 11.30

. รายงานความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์

ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพ

วิถีไท พ

.. 2550-2554

10.30 – 12.00

. การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

แห่งชาติ

ประเด็นที่

2 โดยตัวแทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพ

10.30– 12.00

. การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

แห่งชาติ

ประเด็นที่

4 โดยตัวแทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพ

11.30 – 13.00

. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00

. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00

. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00

. การนำเสนอผลงานวิชาการด้ านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก

(

ห้องย่อย 6 ห้อง)

13.00 - 16.00

. การนำเสนอผลงานวิชาการด้ านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก

(

ห้องย่อย 6 ห้อง)

13.00 - 15.00

. พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ

และ พิธีปิด--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก