ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเสวนา "การเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา" ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่ง  E-mail: chanida.p@chula.ac.th โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2218 8158

          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ขอเชิญร่วมเสวนา
          การเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา
          วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น.
          ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.-00 –08.45 น.          ลงทะเบียน  รับอาหารว่าง

08.45 – 09.00 น.          คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดการประชุม

09.00 –12.00 น.          เสวนา การเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา
                    วิทยากร
          1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชาย จงวุฒิเวศย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "Biology and Heterogeneity"
          2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง พนิดา โกสียรักษ์วงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "Acantamoeba Keratitis"
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ลลิดา ปริยกนก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"Acantamoeba Keratitis"
          4. นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร โรงพยาบาลราชวิถี"Granulomatous Amoebic Encephalitis"
          5. อ.ภญ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "Acanthamoeba Infection's Risk"
          6. รศ.ภญ. ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          "Acanthamoeba Infection's Risk"
                   ผู้ดำเนินรายการ
                   คุณมนทกานติ์ เชื่อมชิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 –13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

          สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 0 2218 8158  E-mail: chanida.p@chula.ac.th

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2218 8158 CPHS
 

      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก