ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 22 - 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 9 และ ประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2
"สตรีและเยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง" (Women and Youth Studies and the Nation Building)
วันที่ 22 - 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 โครงการประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 “
      "สตรีและเยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง" (Women and Youth Studies and the Nation Building)

 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2552

 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 24- 25 กันยายน 2552

 แบบตอบรับ

 
  จัดโดย...โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
               โทร. 0-2163-3150-1    โทรสาร 0-2224-9420   e-mail : wysp@tu.ac.th
 
 
 


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก