ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรมพลาซาเอธินี ถ.วิทยุ

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ‘Thailand’s Agro-Food Economic Outlook’ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรมพลาซาเอธินี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ (ดังรายละเอียดในโปรแกรมการสัมนาด้านล่าง) เพื่อการเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม เกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยอัน เป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจหลักของประเทศในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหาร รายสำคัญของโลก 
          โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร. โอฬาร ไชยประวัติ กล่าวปาฐกถาเปิดการสัมนาในเรื่อง ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร    พร้อมพบกับการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในวงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การเกษตร เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งล้วนมีความเกี่ยวเนื่องต่อกันในระบบห่วง โซ่อาหาร โดยผู้บรรยายทรงคุณวุฒิและภูมิ อาทิ
           คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
           คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
           คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, สภาอุตสาหกรรมไทย
           ดร. ชนินทร์ เจริญพงศ์, นักวิชาการอาหารและยา ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           คุณบัณฑิต โกมลประเสริฐ, ผู้จัดการแผนกวิตามินสำหรับสัตว์, บริษัท โรวีไทย จำกัด


          คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
          คุณสุภัคนันท์  โทร. 02 716 1726 ต่อ 800, admin@bmn.co.th
          คุณรสริน โทร 02 716 1726 ต่อ 804, rossarin@bmn.co.th--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก