ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” (Thailand Research Expo 2009) ขึ้น ระหว่าง วันพุธที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดการประชุมเป็น 5 รูปแบบ คือ
1. การประชุมขนาดใหญ่
2. การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง
3. การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง
4. การถ่ายทอดกระบวนการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
5. Thailand Research Symposium 2009


ทั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว (จำนวน 20 คนขึ้นไป)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทร. 0-2561-2445 ต่อ 458, 459, 551, 565, 568, 569


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก