ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 11:00 น. - 16:30 น. ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

Date: 19 August, 2009

          Owner: KU Alumni

          11 a.m. - 4.30 p.m.
          Ballroom

          กำหนดการ
          11.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
          13.00 - 14.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายการเกษตรในการผลักดันเศรษฐกิจไทย" โดย
          - ฯพณฯ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          14.15 - 16.30 น. เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง
          "เกษตรยุคใหม่ กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย" โดย
          - ดร.อนันต์ ดาโลดม : นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
          - คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
          - รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน : คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ผู้ดำเนินรายการ : คุณกิตติ สิงหาปัด

          Organizer : KU Alumni
          Tel : +66 (0) 2 579 2419, +66 (0) 2 579 3485
          Website : http://www.ku-alumni.org/index.php
          Email : ku@ku-alumni.org --
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก