ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนัก งานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีมอบสิทธิการผลิต Bfex (Banana Fructose Extract) ในเชิงพาณิชย์ และการเสวนา : กรณีศึกษา “หลากหลายปัจจัยความสำเร็จของการทำตลาด ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” และการสัมมนาโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม บีโอไอ เรื่อง “การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยพัฒนา” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-631-2290-5

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-631-2290-5 ประชาสัมพันธ์โครงการ--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก