ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล ถนนราชดำริ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสายบริหารการเงิน ได้จัดสัมมนา เรื่อง ‘ฝ่าวิกฤตสร้างโอกาส ท่ามกลางตลาดเงินที่ผันผวน’ สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล ถนนราชดำริ โดยมีคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเปิดงาน และบรรยายการสัมมนา โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี ที่ปรึกษาสายประธานกรรมการบริหาร ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน
          
          กำหนดการ
   
12.30 – 13.15 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

13.15 – 13.30 น. กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
โดย คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

13.30 – 14.45 น. สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ฝ่าวิกฤตการเงินไทย ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก”
โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี
ที่ปรึกษาสายประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

14.45 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. เสาวนาหัวข้อเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจ กับทิศทางตลาดเงิน”
โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี
ที่ปรึกษาสายประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน)

16.30 – 17.00 น. ตอบข้อซักถามและกล่าวปิดการสัมมนา

          ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
          โทร. 0-2353-5351 หรือ 08-9449-8383
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
          คุณพร้อมพร เวชชาชีวะ (พี่แตง) โทร. 0-2230-2709


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก