ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญร่วมงานพิธีเปิด แถลงข่าว และงานสัมมนาการปรับยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยงานภาครัฐโดยใช้ระบบ ICT การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี
          พิธีเปิด ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
          งานแถลงข่าว ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 4 เวลา 10.00 – 11.00 น.
          งานสัมมนา ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 เวลา 13.00 – 15.30


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก