ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “กลยุทธ์อาหารฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลก” ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับไทยรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน 
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร 0 2886 8088 # 3118 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2553 เท่านั้น

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก