ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"กฎหมายและการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ในประเทศไทย" จัดขึ้น 10 รอบ รอบละ 6 ชั่วโมง ที่ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กฎหมายและการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์และดิจิ ทัลคอนเทนท์ในประเทศไทย” จัดขึ้น 10 รอบ รอบละ 6 ชั่วโมง ที่ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
                 วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญา แก่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ หรือ ความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน  รวมทั้งแนะนำวิธีการในการทำนิติกรรมสัญญา การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา หน้าที่ทางบัญชีและภาษีขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รอบละ 20 ท่านเท่านั้น

ตารางการอบรม

รอบที่ วันที่ ห้องอบรม
1 9 กันยายน 2553 301
2 15 กันยายน 2553 401
3 23 กันยายน 2553 304
4 28 กันยายน 2553 301
5 7 ตุลาคม 2553 301
6 14 ตุลาคม 2553 301
7 21 ตุลาคม 2553 301
8 27 ตุลาคม 2553 301
9 4 พฤศจิกายน 2553 301
10 11 พฤศจิกายน 2553 301
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก