ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 11 สิงหาคม 2553, 25 สิงหาคม 2553,8 กันยายน 2553 และ 22 กันยายน 2553

โครงการอบรมความรู้เรื่อง “โรคและยา” แก่ประชาชน ปี 2553

สถานที่ : ร้านยา คณะเภสัชฯ ม.มหิดล เวลา : 13:30 - 14:30 บันทึกโดย : โสรัจ ทัศนเจริญ


หลักการและเหตุผล
ความรู้เรื่องโรคและยาในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้โรคหลายชนิดสามารถป้องกัน ควบคุมหรือรักษาได้ด้วยการดูแลปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องร่วมกับการรับประทานยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคไมเกรน และโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังรับทราบข้อมูลใหม่เหล่านี้ได้น้อย รวมถึงยังอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากสื่อต่างๆ ส่งผลต่ออัตราความเจ็บป่วยของประชาชนและปัญหาสาธารณสุขในระดับประเทศ เช่น การใช้สมุนไพรบางชนิดอย่างผิดวิธี อีกทั้งยังก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือพิษจากการใช้ยา หรือส่งผลให้เกิดเชื้อโรคดื้อยา เช่น การใช้ยาแก้อักเสบ (ยาต้านจุลชีพ) ในโรคติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนยังมีความรู้ในการดูแลตนเองเวลาเกิดอาการข้างเคียงจากยาหรือพิษจากยาอย่างไม่ถูกต้อง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นปัญหาของการขาดการส่งต่อความรู้ใหม่ๆ เรื่องโรคและยาแก่ประชาชน จึงได้จัดการอบรมความรู้เรื่องโรคและยานี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
1. เข้าใจถึงโรคและการใช้ยาสำหรับโรคไข้เลือดออก โรคไมเกรนและไขมันในเลือดสูงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรคไขมันในเลือดสูง
2. เข้าใจถึงการดูแลตนเองเมื่อแพ้ยาอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันการแพ้ยา
3. เข้าใจถึงหลักการเลือกใช้สมุนไพรให้ปลอดภัย


วันเวลาและสถานที่
วันที่ 11 สิงหาคม 2553, 25 สิงหาคม 2553,8 กันยายน 2553 และ 22 กันยายน 2553
ณ ร้านยา คณะเภสัชฯ ม.มหิดล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาชนทั่วไป โรคไมเกรน โรคไขมันในเลือดสูง และผู้ป่วยที่ใช้ยาสมุนไพร จำนวน 20 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. เข้าใจถึงโรคและการใช้ยาสำหรับโรคไข้เลือดออก โรคไมเกรน และไขมันในเลือดสูงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรคไขมันในเลือดสูง
2. เข้าใจถึงการดูแลตนเองเมื่อแพ้ยาอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันการแพ้ยา
3. เข้าใจถึงหลักการเลือกใช้สมุนไพรให้ปลอดภัย
การสมัครและลงทะเบียน
โทรสำรองที่นั่งได้ที่คุณกรชนก พึ่งทอง หรือคุณเพทาย อ่ำเที่ยงตรง โทร. 02-6448677-89 ต่อ 1100, 1101 หรือ 1102 ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุมไฟล์ที่แนบมา :

- แผ่นพับ_อบรมความรู้เรื่องโรคและยา.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocs


--
http://www.classifiedthai.com/event_view.php
http://www.etcommission.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก