ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบตอบรับวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 9.00 - 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง "เจาะประเด็นมาตรการบีโอไอ ลงทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 9.00-13.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 0 กรุงเทพฯ

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

9.30 - 10.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10.00 – 12.00 น. การเสวนา

เรื่อง "เจาะประเด็นมาตรการบีโอไอ ลงทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ดร. อรรชกาสีบุญเรือง

โดย

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางหิรัญญาสุจินัย

 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ดำเนินรายการโดยนายชัยรัตน์ถมยา

12.00 – 12.30 น. ถาม– ตอบ

12.30 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบSimultaneous

แบบตอบรับ

/ Reply Form

การเข้าร่วมสัมมนา

"เจาะประเด็นมาตรการบีโอไอลงทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ

1 ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์

วันพุธที่

1 กันยายน 2553 เวลา 9.00 – 13.30 .

***************

ชื่อบริษัท

หน่วยงาน/ Company – Organization ...............................................................................

1.

ชื่อนามสกุล/ Name – Last name ......................................................................................................

ตำแหน่ง

/ Position ...............................................................................................................................

โทรศัพท์

/ Tel ...................................... ต่อ/ Ext. ......................... โทรสาร/ Fax ................................ โทรศัพท์มือถือ/ Mobile ............................................ อีเมล์/ E-mail ....................................................

2.

ชื่อนามสกุล/ Name – Last name ......................................................................................................

ตำแหน่ง

/ Position ...............................................................................................................................

โทรศัพท์

/ Tel ...................................... ต่อ/ Ext. ......................... โทรสาร/ Fax ................................ โทรศัพท์มือถือ/ Mobile ............................................ อีเมล์/ E-mail ....................................................

***

โปรดตอบรับเข้าร่วมสัมมนากลับมายังสำนักงานฯภายในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม2553***

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

:

คุณนิศารัตน์โทรศัพท์

0 2537 8111 ต่อ1093 nisarat@boi.go.th E-mail:

คุณศิลาโทรศัพท์

0 2537 8111 ต่อ1099 sila@boi.go.th E-mail:

โทรสาร

0 2537 8176

แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

Map: Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก