ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

สถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการผลิตและรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน Best Practice on Green Productivity and Continuous Improving” ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักในการทำ Best Practice on Green Productivity และนำเสนอผลงานของโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการ นำวิธี Green Productivity มาใช้ พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลักดันการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Productivity) ระหว่างสถาบันอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงงานที่ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการในปี 2553
          ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน 200 ท่านแรก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิศวกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 0 2886 8088 # 2307,2305 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เท่านั้น

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก