ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง SC1-LA133 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

...โดย.. วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน( ก.พ. ) ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา๑๓.๐๐– ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง SC1-LA133 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



อยากทำงานอะไรดี

?

อยากเรียนต่อในประเทศ

?

อยากเรียนต่อต่างประเทศ

?

สอบถามโทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๖ ต่อ ๑๑๔

--
http://www.classifiedthai.com/event_view.php
http://www.etcommission.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก