ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ตึกอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

       การเสวนา “ค่าโทร. เมืองไทย ถูกได้กว่านี้” วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ตึกอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
          ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา “ค่าโทร. เมืองไทย ถูกได้กว่านี้” ซึ่งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.) จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อสาธารณะในประเด็นที่มาและสาเหตุของปัญหาค่าโทรศัพท์ในประเทศไทยแพงกว่าที่ควรจะเป็น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ตึกอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย๘ (สายลม) เขตพญาไท กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๓๔-๖๑๒๒ หรือ ๐-๘๒๗๙๑-๑๕๙๒

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เสวนาโต๊ะกลม
ดำเนินการเสวนา โดย
ประวีณมัย บ่ายคล้อย สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ประเด็นเสวนา
๑. เบื้องหลังค่าโทร. เมืองไทยแพง
๒. ข้อเสนอเพื่อค่าโทร. เมืองไทยถูกกว่านี้
๓. ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ผู้ร่วมเสวนา
ดร. ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)*
ผู้แทนสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สกทช.*
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ และผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ไม่ได้วางโครงข่ายเอง (MVNO)*
สื่อมวลชนทุกแขนง*
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก