ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

              

ใบตอบรับเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ

อนาคตของความสัมพันธ์ จีน-อาเซียน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  ศิริไกร

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการโครงการจีนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่ความสัมพันธ์ไทย-จีน เจริญวัฒนา 35 ปี และ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ครบรอบ 25 ปี

วันพุธที่ 8 กันยายน 2553  เวลา 09.00 -12.00 น.

ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1  มธ. ท่าพระจันทร์

 

    จัดโดย โครงการจีนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...........................................................

 

 

1. ชื่อ .......................................................................................................................................................

   ตำแหน่ง................................................................................................................................................

   หน่วยงาน .............................................................................................................................................

   ที่อยู่ .....................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   โทรศัพท์ ...................................................................โทรสาร ...............................................................

   Email …………………………………………………………………………………………….....................

 

2. ชื่อ .......................................................................................................................................................

   ตำแหน่ง................................................................................................................................................

   หน่วยงาน .............................................................................................................................................

   ที่อยู่ .....................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   โทรศัพท์ ...................................................................โทรสาร ...............................................................

   Email …………………………………………………………………………………………….....................

 

3. ชื่อ .......................................................................................................................................................

   ตำแหน่ง................................................................................................................................................

   หน่วยงาน .............................................................................................................................................

   ที่อยู่ .....................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   โทรศัพท์ ...................................................................โทรสาร ...............................................................

   Email …………………………………………………………………………………………….....................

 

 

 

โปรดส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน  ภายในวันที่  6 กันยายน  2553  /   โทรสาร 02-564-4777          หรือ prasia.tu@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โทร. 02-564-5000-3

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://asia.tu.ac.th

 

 


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก