ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

2010-08-25 13:30 -16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

view counter

อภิปราย "ข้อเสนอหยุดยิงฝ่ายเดียว: แนวรบภาคใต้กำลังเปลี่ยนแปลง?"

Activity Date: 
Wed, 2010-08-25 13:30

 

เวลา 13.30-16.00 น.
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 กล่าวเปิดการสัมมนา โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
13.45 – 14.30 อภิปรายเรื่อง “ข้อเสนอหยุดยิงฝ่ายเดียว: แนวรบภาคใต้กำลังเปลี่ยนแปลง?”
โดย
1. รศ.ดร. จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร. อิสยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. พล.ต.ต. จำรูญ เด่นอุดม ประธานชมรมวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
4. อ. โชคชัย วงษ์ตานี ศูนย์สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. อ. ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่างและกาแฟ
14.45 – 16.00 อภิปราย (ต่อ)

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก