ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติความขัดแย้งของคนในสังคมครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ นำมาซึ่งความแตกแยกทางความคิดของคนไทยอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม วิกฤติครั้งนี้ทำให้คนไทยตระหนักถึงความสามัคคีของคนในชาติเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ ขณะนี้คนไทยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังทำหน้าที่ของตนเองอย่างหนักด้วยการร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 
          มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกระบวนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดเวทีสานเสวนาเรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสานต่อแนวคิดดังกล่าวและเพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤติของชาติและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดเวทีสภาคณาจารย์สานเสวนาเรื่อง “ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรูปประเทศไทย ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยตามปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน ในการเข้าร่วมกระบวนการในด้านวิชาการ เพื่อให้ข้อมูล และความรู้ ในการเข้าใจปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก