ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

      คำนำ/วัตถุประสงค์

คำนำ/วัตถุประสงค์

 


           

               

                                สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา” (The Golden Opportunities for Thai Products in the Midwest Region of the USA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกลยุทธ์การเจาะตลาดสินค้าไทยเข้าตลาดตอนกลาง (Midland) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ สินค้าของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอาหาร

 

    กลุ่มเป้าหมาย

                                               

ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิต / ผู้ส่งออก จำนวน    50    คน

 

      ค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าสมัคร และปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม

วิธีการสมัครก่อนวันสัมมนา

1.               สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครที่สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอุทธรณ์ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา  

              09.00 16.30 น.

2.               สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครส่งไปที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ       

        กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3.               สมัครทางโทรสาร โดยส่งใบสมัครไปที่แฟกซ์หมายเลข 02-5131904 หรือ Email ใบสมัครไปที่  kanokwanc@depthai.go.th

4.               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5131909 ต่อ 366 และ 358

 

……………………………………………………………

 

 

ฟรี

 

 


กำหนดการสัมมนา

โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา

(The Golden Opportunities for Thai

in the Midwest Region  of the USA)

วันที่ 14 ตุลาคม  2552 เวลา   09.00 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

   

 

 

 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552

09.30 10.00 น.                                ลงทะเบียน                                                                                                              

10.00 12.00 น.                                บรรยาย

                                                โดย... Mr. Steven K. Lanier

                                    Managing Director

                                    American World Services Corp.

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. เวลา สถานที่ และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                     2. เวลา 11.00 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

                     3. ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง    http://application.depthai.go.th/training_institute/project_detail.html?course_id=3862

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5131909 ต่อ 366

 

 

 

 

ฟรี..

 

 


ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 8/2535

ปท.จันทรเกษม

ที่ พณ 0903(3)/.1429

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ 

กรมส่งเสริมการส่งออก

22/77 ถนนรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา

(The Golden Opportunities for Thai

in the Midwest Region  of the USA)

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                               

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 14 ตุลาคม 2552  เวลา 10.00 12.00 น.

   ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

                                                                                                                       

(เขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)

 

1. นาย/นาง/.. ……………………………….……. 2. นาย/นาง/.. …………………………………………

   (Mr./Mrs./Miss) ……………………………… …...    (Mr./Mrs./Miss) ……………………………………….

    ตำแหน่ง …………………………………….…….     ตำแหน่ง ……………………………………………..

         กลุ่มเป้าหมาย

    Position…………………………………………………………………….……………………………………

    บริษัท/หจก/ร้าน ………………………………………………………………………………………………..

   Company/ Name ………………………………………………………………………………………………..

   ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………….......…………………รหัสไปรษณีย์…………………….……………………

   โทรศัพท์…………………………..………………… โทรสาร ………………………………………………..

   E-mail ……………………………………………………………………………………………                  

2.เป็นสมาชิก Exporters List ของกรมส่งเสริมการส่งออกหรือไม่ (  ) เป็นสมาชิก (  ) ไม่เป็นสมาชิก

   สินค้าที่ส่งออก (โปรดกรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ……………………………….…………………...

   Products …………………………………………………………………………………………………………

  ประเภทธุรกิจ (  )  ผู้ผลิต (  ) ผู้ส่งออก (  ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (  ) อื่นๆ ……………………………...

  ตลาดที่ส่งออก ……………………………………………………………………………………………………

   มีความประสงค์สมัครเข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้โดย (   ) สมัครด้วยตนเอง (  ) สมัครทางโทรสาร

                                                                                     (   ) สมัครทางไปรษณีย์ ( ) สมัครทางอีเมล์

 

 

 

ลงชื่อ.......................................................

วันที่.........................................................

                                  

                                                                                          

 

  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา

       

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2552

เวลา  10.00 12.00 น.

 

 

   ห้องประชุม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

       เพิ่มพูนปัญญา  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการค้า

 

 

 

 

                 กรมส่งเสริมการส่งออก   กระทรวงพาณิชย์

                  22/77  ถนนรัชดาภิเษก   จตุจักร   กรุงเทพฯ  10900

         โทร. 0-2512-0093-104  ต่อ  358,366

                             E- Mail: kanokwanc@depthai.go.th     Website: www.depthai.go.th--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://ktblog1951.blogspot.com/ monday
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก