ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 09.30-15.30 น.ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

กมธ.วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดเสวนาพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

4 ก.ย. 52                 ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย หวัง ระดมความเห็นจากผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการและเอกชนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ได้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 30 ก.ย. นี้

                นายวิทยา  อิ นาลา ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดเสวนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน นี้ว่า การเสวนาครั้งนี้ กรรมาธิการจะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกร กำหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ ให้อุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับการดูแล สนับสนุน และส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการสามารถ พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ใน อุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดหลักที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย และก้าวทันกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ในการเปิดเสรีทางการค้าที่ไทยมีพันธกรณีในเวทีโลกในปี 2010 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้มีการปรับตัวทันกับการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

                นายวิทยา กล่าวด้วยว่า การเสวนาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการระดมความเห็นจากทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 500 คน โดยมีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                อัญชิสา  จ่าภา         ผู้สื่อข่าว

                                                                                                                มันทนา  ศรีเพ็ญประภา         เรียบเรียง

--
     Weblink
seminar
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก