ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ที เค คอนเวนชั่น โรงแรม ที เค พาเลส ถ.แจ้งวัฒนะ


เวทีกำหนดทิศทางการพัฒนารายการทีวีไทย“ถอดบทเรียน...เขียนอนาคต” :

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (124.120.144.250) - เมื่อ : 3/09/2009 01:54 PM

กำหนดการ
เวทีกำหนดทิศทางการพัฒนารายการของทีวีไทย
“ถอดบทเรียน...เขียนอนาคต”
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง ที เค คอนเวนชั่น โรงแรม ที เค พาเลส ถ.แจ้งวัฒนะ
จัดโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
------------------------------------------------------------------------------------

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. วีดิทัศน์นำเสนอ “ทีวีไทย จุดเริ่มต้นของสื่อสาธารณะไทย”
ตัวอย่างรายการของทีวีไทยในปัจจุบัน
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงความเป็นมาของการจัดเวที
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
โดย คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนารายการของทีวีไทย
ตามหมวดรายการ ( ๑๑ กลุ่ม)
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นำเสนอกลุ่มย่อย
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปการระดมความคิดเห็น
---------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย : สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม
ผู้แทนเครือข่ายสื่อภาคประชาชน และผู้เชี่ยวชาญด้านรายการ
หมวดการแบ่งกลุ่ม ๑๑ กลุ่ม
๑. ข่าว
๒. สารคดีเชิงข่าว
๓. รายการเด็กและเยาวชน
๔. รายการสารคดี
๕. รายการศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี
๖. รายการเกี่ยวกับอาหาร ผู้สูงอายุ คุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพชีวิต เกษตร)
๗. รายการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม
๘. รายการกีฬาและนันทนาการ
๙. รายการเกมโชว์ เรียลลิตี้โชว์
๑๐. รายการละคร และภาพยนตร์
๑๑. รายการวาไรตี้ และท่องเที่ยว--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก