ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 09.00-14.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

วันพุธที่  30 กันยายน 2552  
- เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา  คณะ กรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง "อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะกรรมการการวิจัยและ พัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “โครงการสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ 3”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00-14.30 นาฬิกา  คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ท่อก๊าชธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก