ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร / ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2552  เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา  คณะ กรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง "อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะ กรรมการการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "โครงการสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ 3  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thanks for visiting!  
news9
http://pnac-th.blogspot.com/  pnac-th
http://nature1951.blogspot.com/ nature1951
http://econnews9.blogspot.com/ econ
http://seminars9.blogspot.com/ ilaw
http://politic9.blogspot.com/ pdc9
http://jaecafe.com/feed
http://elibrary.nfe.go.th/index2.php
http://www.kmutt.ac.th/rippc/info.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก