ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

กมธ.วุฒิสภา จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

22 ก.ย. 52               คณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ภาคกลาง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หวังกระตุ้นเตือนสังคมให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติ 23 ก.ย. นี้

            นางอุไร  คุณานันทกุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ภาคกลาง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงการจัดสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน นี้ กมธ.ต้องการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลใช้ในชุมชนและสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                นางอุไร กล่าวด้วยว่า ในวันดังกล่าวจะมีการอภิปรายเรื่อง โครงสร้างจังหวัดและนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ การอภิปรายเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนายเกษม  วีรวงศ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และอภิปรายประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30-

16.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช ประธานวุฒิสภา เปิดการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                อัญชิสา  จ่าภา         ผู้สื่อข่าว

                                                                                                                มันทนา  ศรีเพ็ญประภา         เรียบเรียง

 

 --
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก