ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนา กำหนดการสัมมนา ลงทะเบียนเข้าสัมมนา รายชื่อผู้เข้าสัมมนา เฉพาะเจ้าหน้าที่

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ
เรื่อง "ความจำเป็นและประโยชน์ของมาตรฐานระบบการจัดการ"
โดย    นางรัตนาภรณ์   จึงสงวนสิทธิ์
          เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
09.30 น. การบรรยาย เรื่อง "มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000"
โดย    นายประสงค์   ประยงค์เพชร
          สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10.15 น. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม
10.45 น. การบรรยาย เรื่อง "มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001"
โดย    นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์
          ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การบรรยาย เรื่อง "มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ-BCM"
โดย    นายประกอบ เพชรรัตน์ ผู้จัดการใหญ่
          บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. การอภิปราย เรื่อง "มุมมอง ประสบการณ์ การฝ่าวิกฤตด้วยมาตรฐานระบบการจัดการที่ทันสมัย"
โดย    - ผู้แทนจากโรงแรมในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
            ตัวอย่างโรงแรมที่มีกิจกรรมส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

          - ผู้แทนจากบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด (มหาชน)
            รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงาน

          - ผู้แทนจากโรงแรมแกรน เมอร์เคียว ฟอร์จูน
            รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคาร
            ASEAN Energy Awards 2009

          - ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
            ตัวอย่างธนาคารที่มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
15.30 น. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม
16.00 น. ถาม-ตอบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ประสานงาน : นายนพดล จรรยาอดิศัย, น.ส.เขมิกา จันทร์ตระกูล และ น.ส.อำไพ คล้ายฉิม
โทรศัพท์ 0 2202 3431 โทรสาร 0 2354 3157, 0 2354 3315
TrueHits Thailand Web Stat


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://ktblog1951.blogspot.com/ monday
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก