ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 08.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพ


 

สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญพลังงานเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาหาร

www.ThaiPR.net -- 19 ชั่วโมง 16 นาทีที่แล้ว
         กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ส.อ.ท.

         สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญท่านร่วมทำข่าว และร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญพลังงานเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาหาร (Trainers Bank System Project) ในวันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 08.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาหาร โดยนำไปขยายผล และประยุกต์ใช้ต่อไป
(ร่าง) กำหนดการสัมมนาสรุปผลการดำเนิน
         โครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาหาร
         (Trainers Bank System Project)
         โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
         สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
         ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552
         ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

08.00 — 09.15 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการสัมมนา

09.15 — 09.30 น. กล่าวรายงาน
โดย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย — งานสถาบัน
(นายไพรัตน์ ตังคเศรณี)

09.30 — 09.45 น. กล่าวเปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.กระทรวงพลังงาน
(นายสิทธิโชติ วันทวิน)

09.45 — 10.00 น. พิธีมอบโล่แก่โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ

10.00 — 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 — 11.15 น. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
โดย ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์)

11.15 — 12.00 น. ประเด็นสำคัญการอนุรักษ์พลังงานเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร
โดย อาจารย์ศุภชัย ปัญญาวีร์ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

12.00 — 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 — 13.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ

13.30 — 14.15 น. ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ทีมละ 15 นาที)
โดย ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 3

14.15 — 14.30 น. Q&A

14.30 — 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 — 15.45 น. ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ทีมละ 15 นาที)
โดย ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ทีมที่ 4

15.45 — 16.00 น. Q&A
หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
Buddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก