ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ ใกล้ห้องอาหารดรรชนี แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ


บรรยายสาธารณะเรื่อง อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต รัฐกลันตัน มาเลเซีย : โดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (124.122.251.215) - เมื่อ : 23/09/2009 11:51 AM

“บรรยายสาธารณะ” โดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
Lek-Prapai Viriyapant Foundation public lecture series
นำเสนอการบรรยายกึ่งเคร่งเครียดกึ่งผ่อนคลาย สบายๆ แบบมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ค้นหาความหมาย ข้อมูล เรื่องราวบอกเล่าที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เหมาะสำหรับผู้ต้องการขบคิดและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์และไม่ชอบด่วนสรุปเพื่อหาข้อยุติ
ทุกวันพุธ กลางๆ เดือน หลังอาหารเที่ยง
เชิญมาร่วมฟังบรรยาย ฟรี

สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail : lek_prapai@yahoo.comติดต่อสอบถาม 0-2280-3340 (รับจำนวนจำกัด)
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ ใกล้ห้องอาหารดรรชนี แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เว็บไซต์http://www.lek-prapai.org
เรื่อง อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต รัฐกลันตัน มาเลเซีย
โดย ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.

อาจารย์นิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับชุมชนคนเชื้อสายไทยในตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ความเป็นคนไทยที่สัมพันธ์กับวัด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชีวิตและกิจกรรมทางสังคม ทำให้เกิดลักษณะพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยนอกประเทศ

การใช้สัญลักษณ์หลายประการที่แสดงออกในการเป็นคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาใน สังคมชาวมลายูมุสลิม ลักษณะของความเป็น Ethnicity ในสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซียนี้ ผู้สนใจไม่น่าพลาดฟัง


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก