ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาปันมี ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์ พหลโยธิน 7 (ซ.อารีย์1) / วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.52 ณ ศาลาธรรม จังหวัดนครปฐม (บ้านป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ)

พลังใจสาว 40+ ประตูสู่ความสุข
เสวนาอบรมฝึกสติ ตรวจสุขภาพ ฟรี !
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 กันยายน 2552 14:58 น.
       บริษัท รักลูกกรุ๊ป โดยส่วนงาน Women Business เสวนาและฝึกอบรม เพื่อสร้างดุลยภาพความสุขในชีวิตผ่านพลังใจ...สู่พลังกายของสาว 40+
       
       กิจกรรมภายในงาน พบกับ การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแห่งวัย ผ่าน 2 ส่วนกิจกรรม
       
       1. ภาคทฤษฏี ตอน ประตูสู่ความสุข ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาปันมี ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์ พหลโยธิน 7 (ซ.อารีย์1)
       
       - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้หญิงวัย 40+
       
       - การสังเกตและพิจารณาจิตอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการค้นหาเป้าหมาย และคุณค่าของชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีความสุข แม้วัยจะเพิ่มมากขึ้น วิธีการเสริมสร้างพลังใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้หญิงวัย40+ “สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จ และความสุขที่ยั่งยืน” ผ่านมุมมองของแพทย์ผู้เป็นวิทยากรคือ นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน
       
       - และการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงจาก จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช นักแสดงมากความสามารถผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างเข้มข้น จนปัจจุบันเป็นผู้บริหารธุรกิจ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ชีวิตเธฮมีความสุขได้ด้วยกำลังใจที่สร้างขึ้นจากตัวเอง
       
       ฟรี บริการตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาวัยทองโดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลนครธน
       
       สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และมาร่วมงาน 20 ท่านแรกจะได้รับหนังสือ สูตรความสุข slow life คู่มือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของสำนักพิมพ์ more of life
       
       
2. ภาคปฏิบัติ ตอน วิถีแห่งสติ หนทางแห่งสุขที่แท้ สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา ตอน ประตูสู่ความสุข รับสิทธิ์…ร่วม Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.52 ณ ศาลาธรรม จังหวัดนครปฐม (บ้านป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ) ผ่านรูปแบบของการเสวนาธรรม และการฝึกสติ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
       
       ด่วน สำรองที่นั่งได้ฟรี ! ผ่าน www.momypedia.com หรือ 0-2913-7555 ต่อ 3534 / 3535
http://www.manager.co.th/lady/viewnews.aspx?NewsID=9520000113719

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก