ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ ใกล้ห้องอาหารดรรชนี แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

บรรยายเรื่อง Vernadoc, back to basic คืนงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสู่พื้นฐาน

by : lek_prapai (lek_prapai)
Mail to lek_prapai@yahoo.com
IP : (125.24.144.37) - เมื่อ : 27/08/2009 09:42 AM

“บรรยายสาธารณะ” โดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
Lek-Prapai Viriyapant Foundation public lecture series
นำเสนอการบรรยายกึ่งเคร่งเครียดกึ่งผ่อนคลาย สบายๆ แบบมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ค้นหาความหมาย ข้อมูล เรื่องราวบอกเล่าที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เหมาะสำหรับผู้ต้องการขบคิดและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์และไม่ชอบด่วนสรุปเพื่อหาข้อยุติ
ทุกวันพุธ กลางๆ เดือน หลังอาหารเที่ยง
เชิญมาร่วมฟังบรรยาย ฟรี
สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail : lek_prapai@yahoo.com ติดต่อสอบถาม 0-2280-3340 (รับจำนวนจำกัด)
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัฒนาธุรกิจโบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ ใกล้ห้องอาหารดรรชนี แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เรื่อง Vernadoc, back to basic คืนงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสู่พื้นฐาน

โดย สุดจิต เศวตจินดา สนั่นไหว
วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.

ผศ.สุดจิต เป็นอาจารย์ในหลักสูตรอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำโครงการ VERNADOC ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก VERNACULAR DOCUMENTATION CAMP ร่วมกับ MARKKU MATTILA สถาปนิกชาวฟินแลนด์และอาจารย์จาก HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT) ผู้เผยแพร่แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยเน้นการเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ด้วยเทคนิคพื้นฐาน แต่ได้คุณภาพของผลงานในระดับสูง โดยคาดหวังว่าผลการสำรวจรังวัดจะเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าของอาคาร หรือคนในชุมชนเห็นคุณค่า เช่นเดียวกับที่บุคคลจากภายนอกเห็น และร่วมใจกันอนุรักษ์อาคารเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป และเทคนิคพื้นฐานที่ว่าก็คือการใช้เพียงมือ ไม้บรรทัด กระดาษ และปากกาเขียนแบบเท่านั้น แต่ได้ผลงานที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าของอาคารนั้น และเป็นที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับชาวบ้านทั่วไป เรียนรู้และชื่นชมผลงานจากโครงการ VERNADOC ที่ผ่านมา แล้วจะพบว่าการคืนกลับไปสู่พื้นฐานอาจเป็นคำตอบสำหรับการเรียนรู้ในภายหน้า--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก