ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร เขตพระนคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

ต้องการอาสาสมัครกิจกรรมสานพลังเยาวชนแพร่งภูธร
สามแพร่ง


แพร่งภูธร หนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ ย่านที่คนเฒ่าคนแก่มีเรื่องราวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่หากปล่อยเวลาผ่านไป เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติ ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากคนเล็กคนน้อย ก็จะหายไปพร้อมกับคนเหล่านั้นด้วย

กิจกรรมสานพลังเยาวชนแพร่งภูธร จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เด็กเยาวชนจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ พลังความสามัคคี ทักษะการเก็บและสืบค้นข้อมูล เยาวชนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของย่านที่ตนเองอาศัยจากผู้รู้ ผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในชุมชน

เด็กเยาวชนเหล่านี้พร้อมที่จะเดินย้อนสู่อดีตเพื่อเรียนรู้รากเหง้าและค้นหาทางเดินแห่งอนาคตแล้ว

คุณล่ะ! พร้อมจะเดินทางไปกับพวกเขา หรือสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ ณ ลานภูธเรศ แพร่งภูธร เขตพระนคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๐ ท่าน จากแพร่งภูธร และสถานที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑. ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ ๑๘ปีขึ้นไป
๒. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๒ วันในช่วงเวลากิจกรรม
ภารกิจประกอบด้วย การกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (วิทยากรกระบวนการ) การออกแบบกิจกรรมและนำกิจกรรม ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของอาสาสมัคร
๓. หรือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยวัสดุอุปกรณ์ อาหาร งบประมาณ ฯลฯ ตามที่ท่านเห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้อาสาสมัครสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอาหารของอาสาสมัครเอง

สอบถามและสมัครได้ที่
พีธากร ศรีบุตรวงษ์ (บางกอกฟอรั่ม) โทร. ๐๒-๒๒๘-๑๓๖๒, ๐๘๗-๖๘๓-๐๘๘๐, peethakorn@hotmail.com--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก