ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

ด้วยประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้แผนงานการนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2553 รายละเอียดของเป้าหมายดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

          ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ผลประโยชน์ของไทยในการเจรจาลดอุปสรรคการค้าบริการและการลงทุนใน AEC” โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชิญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำข้อผูกพันดังกล่าว ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ
 
08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.           เปิดงานสัมมนา
                                        โดย คุณอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
                                        กล่าวรายงาน 
                                        โดย คุณชนะ คณารัตนดิลก 
                                        รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
10.00 –10.15 น.           รับประทานอาหารว่าง
10.15 –12.00 น.           เสวนา เรื่อง “การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการของไทยใน AEC” 
                                        โดย คุณดุสิต นนทะนาคร
                                        ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
                                        คุณมังกร ธนสารศิลป์
                                        รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                                        คุณดิเรก เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญประจำ 
                                        สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
                                        คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 
                                        ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน 
                                        กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
                                        ดำเนินการอภิปรายโดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
12.00 – 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.           เสวนา เรื่อง “การจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8” 
                                        โดย คุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 
                                        ผู้อำนวยการส่วนการค้าบริการอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
                                        คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
                                        รองประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี 
                                        สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
                                        ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท รองประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ
                                        สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
                                        ดร. บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย
                                        ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
                                        คุณกิตติ อิสริยะประชา ประธานกรรมการฯ บจก.แอมเมกซ์ทีมแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง 
                                        ดำเนินการอภิปรายโดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          สำนักบริหารกลาง
          โทร. 02-507-7099 (นายฉาดฉาน) โทรสาร 02-547-5618
          โทร. 0 2704 7958 ต่อ 204 (น.ส.ปิยะนันท์) โทรสาร 0 2734 2664


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://ktblog1951.blogspot.com/ monday
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก